İNGİLTERE den BİTCOİN DUYURUSU

in esteem •  last year

image
İngiltere BİTCOİN ilgili açıklama yaptı,
İngiltere merkez bankası başkanı açıklama yaptı carney,kripto para birimleri için anarşiye son vermek amacında regülasyon şart olduğunu dedi

Merkez bankası başkanı mark finansal sisteminin korunması ve yasal olmayan faaliyetlerle mücadele nin devam etmesi için kripto olarak ve sanal para araştırılmasını söyledi

Edinburg üniversitesi iskocyadaki okulun ekonomi konferansında carney şu sözleri söyledi kriptopara yatıranlar kaybedilecek lerini dedi
Finansal sistem için önemli risk oluşturmadığı söyleyen carney buna karşı kripto para ekosistemde geçiş zamanı geldi konuşmasını yaptı

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bekirfb from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly � Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness