Senato en Italio senigas imunecon de "amiko de Putin" Salvini

in #esperanto4 years ago

La itala Senato voĉdonis por senigi la parlamentan imunecon de la eksa ministro pri internaj aferoj de la lando, la estro de la dekstra partio "Ligo" Matteo Salvini. Tio ebligas konduki lin al justeco pri akuzoj pri misuzo de aŭtoritato kaj kontraŭleĝa aresto sur ŝipo de migrantoj alvenintaj en Italion.

Italaj procesistoj volas akuzi Salvini pri la kazo de la ŝipo, kiu estis blokita en la sicilia haveno pasintan julion. Surŝipe estis pli ol 130 migrantoj. Tiuj surŝipe estis reprenitaj el du ŝipoj, en kiuj ili provis transiri de Libio al Eŭropo. Pli ol 10 pasaĝeroj, kiuj bezonis medicinan atenton, rajtis iri marborden. La aliaj ne rajtas surteriĝi.

Pasaĝeroj atendis permeson iri landen ĉirkaŭ ĉirkaŭ unu semajno. Ili nur rajtis forlasi la ŝipon post kiam Germanio, Francio, Portugalio, Luksemburgio kaj Irlando konsentis akcepti ĉi tiujn homojn. Salvini, kiu tiam funkciis kiel estro de la Interna Ministerio, estas suspektata ne persone doni permeson elŝipi pasaĝerojn, malgraŭ ripetaj alvokoj de la ĉefministro de la lando kaj aliaj membroj de la registaro. Salvini povus alfronti ĝis 15 jarojn en malliberejo pro akuzoj de kontraŭleĝe teni homojn kaj superi sian aŭtoritaton.


LAN.jpg
image source

Sort:  

+++++ Dankon al Esperanto-entuziasmuloj!


You just planted 0.11 tree(s)!


Thanks to @sersales

We have planted already
8725.75 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 24476.00
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

you have awarded an author with VIZ tokens
more detailes here


You just planted 0.10 tree(s)!


Thanks to @sersales

We have planted already
8628.63 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 24475.88
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

Hi, @sersales!

You just got a 0.67% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61649.11
ETH 3003.31
USDT 1.00
SBD 3.77