You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kial mi amas la pandunian?

in #esperanto3 years ago

Dankon pro konatigi nin pri tiu afero. Eble vi verku tutan artikolon en pandunia.
Estas ankoraŭ iom stranga por mi laŭtlegi tion. Ĉu jam ekzistas iu lingva komitato aŭ organizo?
Plaŝas al mi via desegnaĵo.

Sort:  

Dankon. jes, mi verkos estonte plene en pandunia :D ne vere, ankoraŭ ni ne havas ĝustan organizaĵon kiel UEA, sed amike pli laboras

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11766.21
ETH 428.80
SBD 1.05