Pri problemo kuraci rasismon

in #esperanto5 months ago (edited)

Ofte ni aŭdas pri rasimo en la socio kaj pri agoj kontraŭstari ĝin. La problemo estas, ke tia agado ŝajne ne vere helpas solvi la aferon. La termino rasismo fondiĝas sur la ideo pri raso, kiu nuntempe ne plu taŭgas por priskribi homojn. Ni ĉiuj apartenas al la specio Homo Sapiens kaj tio, kio nin lasas aperi tiel diversaj (fenotipoj), estas kaŭzitaj nur per tre malmultaj genoj. Do kiam ni batalas kontraŭ rasismo ni donas al tiu vorto realecon, kiu baziĝas sur nenio. Same kiel mallumo, kiu ja estas spertebla, sed ne baziĝas sur ecoj de lumo nur sur ties foresto. Ĝuste rigardita kreas rasismo la koncepton de raso ne aliadirekte.


Supositaj diversaj homaj rasoj (wikipedio)

Kiam ni uzas terminojn, kiel ekz. rasoproblemo, rasodivigo aŭ rasa diverseco, ni suptenas la koncepton pri raso. Por lumigi la mallumon spacon necesas klarigado pri tio, kio nin unuigas, kio estas niaj komunaj trajtoj.

Rasismo estas ideo uzata por pravigi kontraŭagdon koncerne aliecon. En la historio ni ja vidis ties resultojn, kiuj estas faŝismo, apartismo kaj eŭgeniko.

https://duckduckgo.com/?q=ss+man+on+horse&t=ffnt&atb=v137-1&ia=images&iax=images

Sort:  

The horse looked very strange!! His expression!!

Congratulations @johano! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!