Hello steemit world!

in #esperanto4 years ago (edited)

[EN] Finally, I'm here and ready to begin! Actually, I'm here since some days ago, but only today got the strong willing on write something. So, "yaaaayyyy"!! I'm super glad to be here with you and I hope to bring more people here, and entertain you with my crazyness, and tottally not normal life, and interests.

Let me introduce myself. I'm Anna Lobo from Brazil, 33 years old. I love languages, art, book, movies, love drawing, psychology, coaching, nonviolent communication, The Urantia Book, Bahaism, Linux, Access Bars, Photography, Aerial Silk and Aerial Hoop, Kung Fu, cats.... What else? ...Even I get lost in so much things... It's a so beautifull world right?

I was wondering about what I would bring here. And I decided to write about all of these, not only one of them! Art, and culture, and books, and languages .... And let's see what happens!

Stay tuned!


[EO] Finfine, mi estas ĉi tie kaj preta por komenci! Envere, mi estas jam de kelkaj tagoj, sed nur hodiaŭ mi havis la fortan emon ion verki por tiu kanalo. Do, "YAAAaaaaaay"!!! Mi estas tre feliĉa esti ĉi tie kun vi kaj mi esperas kunporti pli da homoj ĉi tien, kaj amuzigi vin kun mia freneza, kaj entute ne normala vivo, kaj interesoj.

Lasu ke mi prezentu min. Mi estas Anna Lobo el Brazilo, 33 jaraĝa. Mi amas lingvojn, arton, libron, filmojn, desegni, psikologion, coaching, senperforta komunikado, La urantia Libro, Bahaismo, Linukso, Access Bars, Fotumi, Cirka tuko, Kung Fu, katoj.... Kio pli?... Eĉ mi perdiĝas en tiom da aferoj.... Estas tiom bela mondo, ĉu ne?

Mi pensis pri kion mi priparolu ĉi tie. Kaj mi decidis skribi pri tio ĉio, ne nur unu el ili! Arto, kaj kulturo, kaj libroj, kaj lingvoj... kaj ni vidu kio okazas!I

Restu atenta!


[PT] Finalmente eu estou aqui e pronta para começar! Na verdade eu já estou aqui faz alguns dias, mas só agora eu tive uma vontade forte de escrever para este canal. Então, "Yaaaayyy"!!! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero trazer mais pessoas pra cá, e entreter vocês com minha louca e anormal vida e interesses.

Deixa me apresentar. Eu sou Anna Lobo do Brasil, 33 anos. Eu amo línguas, arte, livros, filmes, desenhar, psicologia, coaching, Comunicação Não Violenta, O livro de Urantia, Bahaismo, Linux, Barras de Access, Fotografia, Circo Aéreo, Kung Fu, gatos.... o que mais?... Até eu me perco em tantas coisas.... é um mundo tão lindo, não é?

Eu pensei sobre o que eu escreveria aqui. E eu decidi que vou escrever sobre tudo, não só sobre uma coisa! Arte, e Cultura, e Livros.... e vamos ver o que acontece!

Fique atento!

:D297384_2512741741567_1827060108_n.jpg

Sort:  

Fajreca bruliga komenco! kiel ĉiam ĉe vi kaj kiel mi atendis de vi. :D
Mi tre ĝojas havi la ŝancon sekvi vian belan vivon kun tiom da ĉarmaj interesaĵoj ĉe Steemit. Bonan ŝancon, ĝojon kaj kuraĝon.

Troiga abadamulo... hahaha!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29971.34
ETH 2037.32
USDT 1.00
SBD 2.57