Thông tin ứng viên nhà sản xuất block eosDAC

in #eos5 years ago (edited)

eosDAC luôn mong muốn chia sẻ thông tin đến cộng đồng nhiều nhất có thể về cách thức hoạt động của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh đề xuất của EOS Go về việc đối chiếu thông tin danh sách các ứng viên nhà sản xuất block với 1 bộ dữ liệu tiêu chuẩn. Xem tại https://forums.eosgo.io/discussion/330/grading-criteria-for-eos-block-producers-in-march-28-report. Và đây là thông tin của chúng tôi.


1) Công khai địa chỉ website và ít nhất 1 tài khoản mạng xã hội (tất cả các liên kết mạng xã hội được đề xuất bởi ứng cử viên sẽ được chia sẻ trong báo cáo)

 • https://eosdac.io
 • https://steemit.com/@eosdac
 • https://twitter.com/eosdac
 • https://www.facebook.com/eosdac
 • https://github.com/eosdac
 • https://t.me/eosdacio
 • 2) Liên kết đến các thông tin sau, tất cả sẽ được đăng vào mạng xã hội Steem A)Tên ứng viên nhà sản xuất block chính thức

  eosDAC

  B) Vị trí trụ sở công ty

  eosDAC là một tổ chức phi tập trung nên vì thế không có 1 trụ sở trung tâm nào. Cho mục đích tương tác thực với thế giới, eosDAC hiện tại được đại diện thông qua eosDAC Ltd được đặt tại Anguilla, West Indies.

  C) Thông tin vị trí các máy chủ

  eosDAC dự kiến đặt các máy chủ tại Anh, Rumani, Gibralta và Hàn Quốc.

  4) Các loại máy chủ (đám mây, máy chủ cố định, v.v...)

  eosDAC sẽ sử dụng kết hợp các máy chủ đám mây và máy chủ cố định. Trong giai đoạn đầu, các máy chủ đám mây sẽ là ưu tiên chính. Trên mỗi chuỗi EOSIO được eosDAC hỗ trợ sẽ đặt 1 node sản xuất block chính, 1 node sản xuất dự phòng và 1 node không sản xuất. eosDAC sẽ không bị ràng buộc vào bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào và mỗi node sẽ chạy trên 1 chuỗi xuyên suốt giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

  Ở giai đoạn thứ hai (khoảng 2 đến 6 tháng sau khi mạng lưới vận hành) eosDAC sẽ chuyển sang các máy chủ chuyên dụng ở các trung tâm dữ liệu lẫn các máy chủ đám mây.

  eosDAC sẽ tiếp tục chạy các thử nghiệm và hợp tác với các nhà sản xuất block khác để xác định mức độ phù hợp nhất của cơ sở hạ tầng để vận hành. eosDAC sẽ có thể mở rộng các node sản xuất block lên tới 2TB RAM, 10GB băng thông và 50TB dữ liệu trong vòng vài giờ khi các yêu cầu được xác định. Tiềm năng lớn hơn cho khả năng mở rộng sẽ được thiết lập trên cơ sở hạ tầng hỗn hợp vào giai đoạn hai.

  Thông qua các đánh giá liên tục để eosDAC đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của nó mang tính tích cực hơn khi so sánh với mức độ trung bình của các nhà sản xuất block hàng đầu khác.

  E) Hình ảnh và danh sách thành viên công khai ít nhất 67% đội ngũ / F) Lý lịch tương quan của 67% đội ngũ phát triển.
  Đội ngũ phát triển eosDAC
  Rob Allen - Hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển và ứng dụng các dự án ICT quốc tế trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
  Michael Yeates - Nhà sáng lập và điều hành của 1 dự án nền tảng thương mại điện tử thành công. Kinh nghiệm phát triển được đánh giá cao và ứng dụng hệ thống.
  Will Stephens - Nhà sáng lập, điều hành, tư vấn của nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển web và phát triển phần mềm mã nguồn mở.
  Daniel Harris - Đã thành lập, quản lý và bán lại 1 ISP thành công. Đang lãnh đạo 1 liên minh mã nguồn mở về âm thanh và truyền thông phi lợi nhuận, Kendraio, liên quan nhiều đến việc nghiên cứu blockchain.
  Ravi Bahadursingh - Hơn 20 năm kinh nghiệm làm luật, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác, thương mại và tài chính. Hiện đang làm việc với chính phủ Anguilla để đưa ra các quy định về ICO.
  Stebastian Stephens - Doanh nhân dày dạn kinh nghiệm đã thiết lập mạng dưới dữ liệu và truyền dẫn
  Gordon Hill - Nhà quản lý và phát triển dự án nhiều kinh nghiệm và đang làm việc cho ra những dự án thương mại điện tử và giải pháp tiếp thị với tiền kỹ thuật số.
  Đội ngũ truyền thông và tiếp cận cộng đồng - Sunny Kim, Soyoung Kim, Abe Stupple-Harris và Alexander Soskin.
  3) Các thông số ước tính và tổng chi phí cho các nguồn lực trước ngày 3 tháng 6 năm 2018

  eosDAC tiếp tục tinh chỉnh các thông số yêu cầu cho máy chủ khi vận hành và hơn thế nữa. Các thông số cụ thể được nhắc đến trong mục 2D. Các chi phí sẽ phụ thuộc nhiều vào yêu cầu của máy chủ nhưng eosDAC sẽ không bị bó chặt vào bất kỳ chi phí hạ tầng dự kiến nào. eosDAC cùng sẽ đầu tư nhiều vào thủ nghiệm và phát triển trước tháng 6.

  4) Kế hoạch mở rộng dự kiến cho phần cứng sau ngày 3 tháng 6 năm 2018 - được đăng trên mạng xã hội Steem.

  Được đề cập trong mục 2D, mục tiêu mở rộng là trọng tâm của kế hoạch và thử nghiệm.

  5) Phát thảo dự án có ích cho cộng đồng

  eosDAC sẽ phát triển các ứng dụng phi tập trung và các hợp đồng thông minh cần thiết để hoạt động. Những công cụ DAC này sẽ có mở nguồn mở và được đăng lên thông qua kho mã nguồn github để giúp cộng đồng EOS thành lập các cộng đồng phi tập trung khác. eosDAC hoan nghênh tất cả những người đóng góp và tin rằng đây sẽ là 1 dự án thiết yếu để cho phép EOS mở ra kỷ nguyên của các cộng đồng tự trị phi tập trung. Các ứng dụng phi tập trung này sẽ bao gồm:

 • Bầu chọn
 • Vòng đời đề xuất - khởi tạo, gửi, bỏ phiếu, ủy quyền, theo dõi, hoàn thành
 • Phân xử đưa ra quyết định
 • Giám sát và phân phối khởi tạo token
 • Quản lý tiền thưởng và chi trả công việc
 • Giám sát hiệu suất block
 • 6) Kênh telegram và các node dành cho cộng đồng tham gia mạng thử nghiệm.

  eosDAC đã có các node hoạt động trên mạng thử nghiệm kể từ khi mạng lưới bắt đầu hoạt động và tham gia khởi hầu hết vào các lần khởi chạy của cộng đồng. eosDAC cũng sẽ tiến hành một số lượng đáng kể các cuộc thử nghiệm và khởi chạy các mạng lưới thử nghiệm mới trong những tháng tới.

  Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trên telegram, đặc biệt là trong các kênh blockpros, gov và cộng đồng chạy mạng thử nghiệm, và sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi trên kênh của chúng tôi http://t.me/eosdacio - chúng tôi mong muốn được trò chuyện với bạn sớm.

  Coin Marketplace

  STEEM 0.18
  TRX 0.09
  JST 0.023
  BTC 27266.52
  ETH 1649.30
  USDT 1.00
  SBD 2.21