Ağacımı eşitmişəm.

in #entry4 years ago

Radio emissiyası müvafiq radio emissiyalarında identifikasiya problemi və supernova problemi ilə məhdudlaşmır. Bir çox və göy üzərində paylanmış daha çoxdur. Bu bandın kənarında və optik olaraq yerləşir. Radio emissiyası, yəni böyük qüvvətlə kifayət qədər güclü idi, heç bir şəkildə aşkar edilmədi. Zəif obyektlər olduğu üçün, daha sonra radio yayılmasının yoğun mənbələri. Radio yayımı mənbəyi aşkar ediləcək. hansı birini seçə bilməyəcəksiniz. Radio dalğaları, ulduzlardan daha çox, ekstragalaktikdir. Arsalar, galaktikanın quruluşu heç bir göstərmədi. Təsadüfi olaraq çıxdıqları bir neçə yaxın şəxs istisna olmaqla, müşahidə oluna bilən optik obyektlər yoxdur.

Sort:  

Congratulations @senyares! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!