You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak grać? #4 - Rodzaje walk

in #engrvelast year

Do walki bez dystansowych z pulą 27 many wystawiłbym żywioł Ziemii.

  1. Lyanna Natura - 3 pkt many.
  2. Stone Golem - 5 punktów many, dobry tank to podstawa, a jego umiejętność Shield pozwala dłużej zostać na pozycji tanka.
  3. Minotaur Warrior - 4 pkt many, z umiejętnością Reach będzie atakował z drugiej pozycji.
  4. Mushroom Seer - 5 pkt many, a jego umiejętność Silence zmniejszy przewagę magicznych potworów we wrogiej drużynie.
  5. Wood Nymph - 4 pkt many, będzie leczyć tanka.
  6. Stonesplitter Orc - 6 pkt many, Retaliate pozwoli oddać niektóre ataki zadane na ostatnią pozycję.