You are viewing a single comment's thread from:

RE: Demonstracje przeciwko inwazji Turcji na północną Syrię

in #engrave2 years ago

Tak to jest gdy wieśniacy dają się korumpować władzy. Przed laty sułtan Erdogan przekupywał wieśniaków z Anatolii pralkami, tak jak dziś PIS 500+ i innymi plusami. Bezmyślni wieśniacy pomogli dyktatorowi zdobyć władzę absolutną, a ten ich teraz goli i wysyła ich dzieci na wojnę. Nasi głupole są chyba za głupi aby to dostrzec i będą w podobny sposób wspierać naszego, rodzimego dyktatorka. Wiele razy wspominałem, że przyczyną cierpienia jest głupota, ale dopóki dupa nie zaboli mózg się nie przebudzi. Dzisiaj Kurdowie jutro Polacy. Za głupotę trzeba płacić.

Sort:  

Całkowicie się zgadzam z tym Pana komentarzem.