Ostatnio przeczytałem #30 - "Cisza białego miasta" - Eva García Sáenz de Urturi

in #engrave4 years ago (edited)
Sort:  

Dziękuje :)

A tak na serio to cieszyłem się zasłużonym urlopem, również do Steemit

Chyba od sztimit :P

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28617.74
ETH 1797.73
USDT 1.00
SBD 2.84