You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wybory za granicą, jak głosowali rodacy w różnych krajach

in #engrave2 years ago

Szacunek dla autora za trud włożony w uzyskanie informacji. Myślę, że w dużej mierze wyniki w poszczególnych krajach są odzwierciedleniem tego jakimi informacjami z Polski "karmieni" byli wyborcy. Mało kto zadaje sobie trud by informacje z jednego źródła weryfikować w innym, czy kilku innych. Niestety media manipulują nami jak mogą.

Sort:  

Akurat nie było problemu ze znalezieniem informacji, najwięcej czasu zajęło przerzucenie tego do tabelek ;) Wszystko jest pod linkiem, który podałem.