You are viewing a single comment's thread from:

RE: Crusader Kings III — premiera w roku 2020

in #engrave2 years ago

Jednak mimo wszystko wolę starą dobrą europkę. Strasznie denerwowała mnie trudność podbojów, a zarazem chaos i zmiany jakie wystepowały po zgodnie suwerena.

Sort:  

Tak EU2 to klasyka, mam i trzecią część, ale jakoś tak nie bardzo się w nią wkręciłem.