You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wzrost płac, a cena chleba

in #engrave2 years ago (edited)

Wzrost płacy minimalnej, to śmierć dla małych piekarni, które będą musiały ponieść większe koszty pracy. Wygrają Ci co mają linię do pieczenia chleba.

Tak się ludzi prostych pozbawia środków do życia, roszcząc sobie prawa do ich obrony.

Jak piecze się chleb w sposób zautomatyzowany

Sort:  

Mówisz że trzeba dotować małe piekarnie? Automatyzacji nie zatrzymasz.

Gdzie ja piszę o dotowaniu małych piekarni. Póki człowiek jest tańszy od maszyny, to może pracę wykonywać, jeśli ktoś chce poza rynkiem tą pracę wyceniać, to rynek po prostu mu tą pracę zabierze na rzecz maszyn lub Ci którzy nie będą mieli na inwestycje wypadną z rynku.

To socjalizm walczy dzielnie z problemami, które sam tworzy.

Proste nie podnosić płacy minimalnej! Nie zabierać pracy ludziom na rzecz maszyn. Automatyzacji nie zatrzymam, ale nie muszę dawać podwalin pod jej szybszy rozwój i nie muszę już z dnia na dzień zamykać biznesów opartych na taniej pracy ludzkiej.

To wytłumacz mi czemu tylu Polaków, wyjechało do krajów gdzie zarabia się 4000 euro nie 4000 zł?

Zrozum niskie płace to jedynie ukrywanie bezrobocia i dotowanie nieefektywnej gospodarki. Tylko dotuje się ją z kieszeni pracowników i podatników.

Beczka śmiechu. Najlepiej ustawą zwiększyć zarobki, tak żeby to zachód przyjeżdżał do nas pracować ;D
Wtedy my będziemy w południe kończyć skrzynkę Harnasia ;)