Sort:  

Ty szczęściaro! Jaka jest wydojność (aale śmieszna literówka!) takiej kozy? Po jakim czasie otrzymujesz 5 litrów mleka i ile kóz na nie zużywasz? Jak szybko mleko sie regeneruje? Przydałoby się trochę kozich historyjek, ja bym czytał.

Mam takie małe marzenie, żeby kiedyś mieć kozy ☺️

Piękne marzenie, oby się spełniło :)

Jak fajnie się dowiedzieć co się dzieje z takim mlekiem :)

Miło mi, pozdrawiam cieplutko :)

Kozinki! <3 super jest czytać o znajomych rzeczach :)
Ściskam Ciebie Ewo i koziałki :)

Posted using Partiko Android

Dziękuję w imieniu swoim i super-kozinek :)
Podrapię je za uchem od Ciebie i dam po kawałku suchego chlebka na głowę ;)
Ściskamy wzajemnie!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 22998.84
ETH 1642.85
USDT 1.00
SBD 2.68