ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

in energy •  10 months ago

πηγή

Το φυσικό αέριο αποτελεί μια καινούρια μορφή ενέργειας στη ζωή μας. Το συγκεκριμένο καύσιμο μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει, είναι μια εύχρηστη, οικονομική και οικολογική μορφή ενέργειας που θα διευκολύνει κατά πολύ την ζωή μας.
Ως καινούρια μορφή ενέργειας σίγουρα πολλοί θα έχουν άγνοια και πολλά ερωτηματικά στο μυαλό τους για το ποια και πόσα είναι τα οφέλη. Παρακάτω θα αναλύσω κάποια από τα πολλά θετικά του φυσικού αερίου, κυρίως αυτά που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή.

  • Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο σταθερής ποιότητας που όχι μόνο δεν απαιτεί ανεφοδιασμό, αλλά καλούμαστε να το πληρώσουμε μετά την κατανάλωση του σε αντίθεση με το πετρέλαιο.
  • Είναι οικονομικότερο κατά τουλάχιστον 20% από το πετρέλαιο.
  • Η εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτεί κατασκευή καπνοδόχου.
  • Η συντήρηση που απαιτούν οι λέβητες φυσικού αερίου είναι ευκολότερη, οικονομικότερη και πιο καθαρή από ότι στο πετρέλαιο.
  • Η επιλογή ενός επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου δεν απαιτεί χώρο λεβητοστασίου.
  • Το φυσικό αέριο παρέχει υψηλότατο επίπεδο άνεσης, υψηλότερο ακόμη και από αυτό του πετρελαίου, ειδικά στις αυτόνομες εγκαταστάσεις όπου ο λέβητας αερίου εκτός από θέρμανση παράγει και ζεστό νερό χρήσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
  • Μαγείρεμα
    Τα πλεονεκτήματα τις χρήσης αερίου στην κουζίνα είναι:ταχύτητα, συντήρηση, οικονομία (Αντωνάκης Τ., 2016).

πηγή

Οι λέβητες φυσικού αερίου που πωλούνται από τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά είναι υποχρεωτικά λέβητες  που διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων. Έτσι όταν αντικαθιστούμε τον υφιστάμενο λέβητα με λέβητα φυσικού αερίου, κερδίζουμε όχι μόνο λόγω της αλλαγής σε φθηνότερο καύσιμο, αλλά και λόγω της αναβάθμισης του παρωχημένου μας εξοπλισμού με εξοπλισμό μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.    

πηγή

Thank you for reading!

By @vaggelis

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Με επεισες θα βαλω φυσικο αεριο !

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://oaedhlectrologoi.blogspot.com/2016/03/blog-post_11.html

Congratulations @vaggelis! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!