ရဲ ဘဝ (2)

in #en-us4 years ago

image

              သင္တန္းျပီးသြားေတာ့ တာဝန္က်ရဲတပ္ရင္းကိုပို ့ေပးႀကတာေပါ့ဗ်ာ ပို ့တာေတာင့္ရုိးရိုးမပို ့ဘူး ၁၂ဘီးကား boxပုံထဲ့မွာထည့္ျပီးေတာ့လိုက္ပိုတယ္ လူေတြလဲ ငါးပိသိပ္တာက်ေနတာပဲ ကုိယ္ကေတာ့ဆုေတာင္းတာေပါ့ အဲဒီကို ျမန္ျမန္ေရာက္ပါေစလို ေရာက္သြားျပီးေပါ့ဗ်ာ အဲမွေရာက္ေတာ့အထုပ္ေတြခ် တန္းစီးလူစစ္ ျပီးေတာ့အိမ္ေဆာင္ခဲြေပး က်ြန္ေတာ္ အိပ္ေဆာင္၃ေပါ့ မနက္မိုးလင္းတာနဲ ့တန္းစီးလူစစ္ ဖက္ထိပ္ခဲြေပါ့ ဖက္ထိပ္လုပ္ျပီးျပန္လားမွနံနက္စာေကြ်းတာ

ျပီးတာနဲ ့ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရတယ္ေလ ေလ့က်င့္တာတစ္ရက္ကို ၃နာရီ သင္တယ္ သင္တန္း ကမနက္ပိုင္၁၂နာရီျပီးတယ္ သင္တန္းျပီလိုျပန္လာျပီးေရမိုးခ်ိဳး ထမင္းစား ခဏနား ေန ့ခင္းသင္တန္းျပန္စ ညေန ့ ၃နာရီ မွျပီး ဖက္ထိပ္ျပန္းလုပ္ ၅နာရီ တန္ျဖဳတ္ ခတၲနား ည ကင္းပါတဲ့သူကင္းေစာင့္ေပါ့ ကင္းမပါတဲ့သူကေတာ့ အေဆာင္မွာ အိပ္ရင္အိပ္ မအိပ္ခ်င္ရင္လဲေစ်းဆိုင္မွာသြာျပီး တပ္ဖဲြ ့ဝင္အခ်င္းခ်င္း ဝိုင္းဖဲြ ့ျပီးလၻက္ရည္ ေသာက္ရင္စကားေျပာ TVႀကည့္တဲ့သူကႀကည့္ အဲဒီလိုနဲ ့တစ္ညျပီးေတာ့တာေပါ့ ေနာက္ေန ့ေတြလဲ ဒီလိုလည္ပတ္ေနတာပဲေနာက္ ၃ လ /၄လ ေလာက္ေရာက္ေတာ့ နစက ဆုိတဲ့ တပ္ဖဲြ ့ကေခၚတယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူ နစက ကို အသြင္းေျပာင္း မလုပ္ခ်င္တဲ့သူကေတာ့ဒီအတိုင္ပဲေနေပါ့ အဲလိုနဲ ့နစက ဆိုတဲ့တပ္ဖဲြ ့ကိုေရာက္ေတာ့တာေပါ့ေရာက္ေရာက္ ခ်င္း ငါးခူးရ လိုဆိုတဲ့ နယ္ေျမ(၅) ေပါ့ ဌာနခ်ဴပ္မွာ တာဝန္က်တာေပါ့ ကင္းျပီးရင္ကင္း က်ေနတာေပါ့ ေနာက္ နွစ္ပတ္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ စပယ္ပင္ရင္းကင္းစခန္းကို က်တာေပါ့ ကင္းစခန္းက်တယ္ဆိုေတာ့သြားရာေပါ့အဲမွာစေတြ ့ေတာ့တာပါပဲကိုယ္အိတ္ယာလိပ္အဝတ္ထုပ္ ရိကၡာ ေသနက္နဲ ့က်ည္အိတ္ အားလုံးကို ကိုယ္ဟာကိုထမ္းျပီး လမ္းေလ်ာက္ျပီးသြားခဲ့ရတယ္ ၅ မိုင္ ၆ မိုင္ ေလာက္ရွိတဲ့ခရီးကိုသြားရပါတယ္ အဲလိုေလ်ာက္လားရင္ေရာက္ေတာ့တာေပါ့ တာဝန္ခ်ိန္ ေနရာထိုင္ခင္းလုပ္ျပီး ကိုယ္ဟာကိုစားရဖို ့ထမင္း/ဟင္းခ်က္ရေသးတယ္ ဒီႀကားထဲ့ သုံးစရာေရမရွိလိုသြားခပ္ရာေသးတယ္ ဒီလိုနဲ ့ထုံစံအတိုင္း ကင္းျပီးရင္ကင္း ေပါ့ ရက္ (၃၀)ဆို ကင္းစခန္ခ်ိန္ျပီးကိုယ္အထုပ္နဲ ့ေသနက္ရယ္ထမ္းျပီး ဌာနခ်ဴပ္ေရာက္ေအာင္ျပန္ရတယ္ ျပန္ေရာက္မွေရမိုးခ်ိဳးထမင္းစားညေန ့တန္းစီးျပီးကိုယ္တာဝန္က်တဲ့ကင္းရုံမွာ အိပ္ယာလိပ္ထားျပီးရင္ ေသနက္ထုတ္ အလွည့္ကင္းေစာင့္ျပီး ကင္းရုံမွာအိပ္ရတယ္။
ေနာက္ေန ့မွဆက္ပါမယ္

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29535.38
ETH 1954.43
USDT 1.00
SBD 2.66