Filosofische Gespreksgroep Eindhoven

in #eindhovenlast year (edited)

Op 27 november 2019 begint een nieuwe gespreksgroep in Eindhoven. Avonden om samen te praten over hedendaagse onderwerpen in een filosofische context. Interesse? Voor meer informatie, zie onderstaande flyer.

Wellicht tot dan!

Uitnodiging Filosofische Gespreksavonden Eindhoven
Posted from my blog with SteemPress : https://www.nobyeni.com/2019/11/21/filosofische-gespreksgroep-eindhoven/

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17540.15
ETH 515.85
SBD 1.14