You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yaratıcı Yazarlık Notları - Giriş

in #edebiyat2 years ago

Yeni yeni yazmaya başlayan ve bu yolda daha emeklemeye bile geçememiş bizler için çok güzel ve değerli bir paylaşımda bulundunuz. Size sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Bu serinin devamını okumak içinde sabırsızlanıyorum.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Bugün bir bölüm yazacağım :)