Edebiyat destek yazısı

in #edebiyat3 years ago (edited)

Geçen gün yine steemit denizinde sörf ederken, sevgili @edebiyat hocamızın bir yazısını gördüm. Malum, bu güzel hesap #tr topluluğunda edebiyat ilgili nezih yazılara çeşitli destekler veriyor. Onun sayesinde, #edebiyat etiketi yardımıyla çeşitli güzel yazılar görebiliyoruz.

Bu güzel insan, çeşitli şekillerde yardım ediyor. Kurasyon izi sayesinde toplu upvote, yarışmalarda ödüller ve güzel yazıların toplulukta daha fazla paylaşılması gibi çeşitli yollardan yapıyor.

İşte, son yazdığı bir yazıda, karınca kararınca daha fazla destek olmak adına gücümüzü biraz birleştirelim demiş. Kendisi tüm bu eforu tamamıyla gönüllülük ilkesine sadık kalarak yapıyor. Bize de düşen, gönlümüzden koparak bir el atmak.

Yazıya burdan ulaşabilirsiniz

Ben de, kendimce birkaç yoldan nacizane yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu bir adım daha atmak istedim. En iyi bildiğim yoldan bir destek sunmak adına, bu destek yazısının tüm net gelirlerini(elbette bunun sınırlı kalmayacak) paylaşmak istiyorum.

Hade bakalım, sevgili topluluk. Bir el atın bakalım ;)


Source

@edebiyat'a SP delegasyonu yapabilirsiniz. 50 SP 100 SP 500 SP 1000 SP

@edebiyat hesabınınCuration Trail'ne katılabilirsiniz.

@edebiyat hesabına STEEM veya SBD bağışlayabilirsiniz.

Sort:  

İşte yardımlaşma ve birlik diye ben buna derim 👍

Teşekkür ederim sevgili @baycan. Biz bizi büyütmesek, tek başımıza halimiz nice olur. Herkes tek gider ama kimse en uzağa gidemez, beraber olmadığı sürece.

Bereketli yazı oldu. Şimdiden, organik bir şekilde ödül miktarı artıyor. :)

Çok güzel☺️
Ben de sp delege ederek yardımcı olmaya çalışacağım dmania splerimi geri çektim bir hafta içinde gelir gelmez bir kısmını sevgili edebiyata bağışlayacağım

Teşekkürler desteklerin için @mahsumakbas 💐

@damla'aaaaaaaaaaa varlığın yeter bize ;)

Ne kadar teşekkür etsem azdır sana
Öyle bildiğin teşekkürlerden de değil
mesela
bir dağ düşün
kış gelmiş ve kar yağmış bir dağ
sonra bir çocuk düşün gökten doğan ve dağa düşen
o dağdan aşağı kaydığı milimetrede ayrı bir teşekkür
sonra o dağın altında bir anne düşün
beslemeye, korumaya, sahiplenmeye aç bir anne
hasret dolu ve sabırsız
açmış eteğini kayan çocuk eteğine düşsün diye
her saniyesi boyunca teşekkür

anlatabiliyor muyum... :)

Ağlamak istiyorum :) Siz bunu yazdınız ya, söyleyin kendimi şu 10'uncu kattan atayım destek adına ;)
Hep beraber nice güzelliklere ve yazılara/şiirlere...

Her şey gönlünce olsun hocam. Teşekkürler tekrar. :)

Silinen yorumu gördüm ama :))

Biliyorum gördüğünü. Biraz seviyesiz bir yorum olmuştu. :D

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37822.18
ETH 2541.10
USDT 1.00
SBD 4.16