E-mailmarketing wetgeving, dit is wat je moet weten

in #e-mailmarketing3 years ago (edited)

De meeste marketeers zien het belang van e-mail om in te zetten in de marketingstrategie. Dat is niet zo raar, het is een makkelijke manier om de doelgroep te bereiken. Je hebt toch al het e-mailadres. Het e-mailadres kan je dan toch heel gemakkelijk op een lijst plaatsen? In dit artikel wordt ingegaan op hoe je op een juridisch juiste wijze aan e-mailmarketing doet.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Ondernemingsrecht/Wat-zijn-de-regels-voor-emailmarketing

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 65255.67
ETH 3534.94
USDT 1.00
SBD 4.88