🎮 Tropico 4 - Episode 2 - Kanarya Adalarından Selamlar 🎮

in #dtubegaming3 years ago


Selam dostlar. Ben Uykusuz. Bugün yine Tropico 4 oynamaya devam ediyorum. Kanarya adalarında yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Uykusuz. I'm playing Tropico 4.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 48986.91
ETH 4285.37
BNB 580.91
SBD 6.17