🎮 Tropico 4 - Episode 2 - Kanarya Adalarından Selamlar 🎮

in #dtubegaming4 years ago


Selam dostlar. Ben Uykusuz. Bugün yine Tropico 4 oynamaya devam ediyorum. Kanarya adalarında yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Uykusuz. I'm playing Tropico 4.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23758.74
ETH 1671.77
USDT 1.00
SBD 2.56