🎮 Don't Starve Together - Episode #1 🎮

in #dtubegaming2 years ago


Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Don't Starve Together.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

indirimdenmi aldın reis :D

Evet :) Bir kopyası envanterde duruyor. Oynamak isterseniz gönderebilirim.

Yok saolasın reis bendede var zor oyun :D Artifacti bekliyorum çıksın diye

Bişey kalmamış çıkmasına. Ben liseden beri bannerlordun çıkmasını bekliyorum :D

Congratulations, this post was rewarded with a SteemGC Upvote!

Want to meet fellow Steemit gamers and earn upvotes yourself? Join the SteemGC Discord channel!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10614.68
ETH 341.42
USDT 1.00
SBD 0.94