🎮 Don't Starve Together - Episode #5 - Üşüyoruz Reis!🎮

in #dtubegaming4 years ago


Selam dostlar! Bugün Don't Starve Together oynuyorum. Oyun çok keyifli bir oyun olmasına rağmen çok zor. Yavaş yavaş oyunu çözüyorum.Umarım hayatta kalabilirim.

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Don't Starve Together.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23809.40
ETH 1675.38
USDT 1.00
SBD 2.57