🎮 Don't Starve Together - Episode #5 - Üşüyoruz Reis!🎮

in #dtubegaming3 years ago


Selam dostlar! Bugün Don't Starve Together oynuyorum. Oyun çok keyifli bir oyun olmasına rağmen çok zor. Yavaş yavaş oyunu çözüyorum.Umarım hayatta kalabilirim.

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Don't Starve Together.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 48986.91
ETH 4285.37
BNB 580.91
SBD 6.17