🎮 Don't Starve Together - Episode #9 - Gümbür Gümbür Geliyorum🎮

in #dtubegaming4 years ago


Selam dostlar! Bugün Don't Starve Together oynuyorum. Oyun çok keyifli bir oyun olmasına rağmen çok zor. Kışı göremeden öldüğüm için tekrardan başlamak zorunda kaldım. Hayatta kalma adına bakalım neler yapacağım?

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Don't Starve Together.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23590.21
ETH 1617.49
USDT 1.00
SBD 2.59