🎮 Don't Starve Together - Episode #9 - Gümbür Gümbür Geliyorum🎮

in #dtubegaming3 years ago


Selam dostlar! Bugün Don't Starve Together oynuyorum. Oyun çok keyifli bir oyun olmasına rağmen çok zor. Kışı göremeden öldüğüm için tekrardan başlamak zorunda kaldım. Hayatta kalma adına bakalım neler yapacağım?

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Don't Starve Together.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49281.66
ETH 4155.71
BNB 555.12
SBD 6.04