"Justin Bieber" falls down on bike/"Justin Bieber" przewraca się na rowerze :)

in dtubedaily •  last year 


Jakość słaba, bo film z przed paru lat. "Zwykła" przejażdżka rowerami z żonką :)
Akcja 0:20s :)

#clickbait


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

o boże rozdarły się dresy. :)

O nie! Tylko nie to!!!!!!!!1111

XD

Ale świrus XD

haha tak to juz jest