Wypchane ptaszki / stuffed birds

in dtubedaily •  last year 


Kolekcja sąsiada, kto odgadnie gatunki?


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sąsiad to pewnie ciężko oddycha na myśl o wypchanym strusiu XD