Jak przyciąć jabłoń?

in dtube •  8 months ago 


W tym roku przycinamy jabłoń na której mamy zaszczepione dwie odmiany jabłek. Zapraszamy do filmu, udzielimy wskazówek i damy kilka rad na cięcie drzew owocowych.

Wersja YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!