Toane

in #dtube2 years ago


Bănuies că asta înseamnă să muncești: ai un obiectiv, te lansezi și... după paișpe ore nu sunt mai departe de unde am plecat. Da, sigur: am învățat de niște poteci pe care să n-o apuc. Dacă am ieșit cu ceva din această tentativă e că sunt mult mai confortabil în labirint chiar dacă ignor ieșirea. Iată priveliștea jumătății pline de rahat. Crăciun Fericit!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @zbordom! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57133.49
ETH 4335.02
BNB 618.31
SBD 7.07