#stydzem #jamuary session 002 – Elektron digitone jam

in dtube •  8 months ago 


Made using Elektron Digitone only. Recorded live, only one pattern was present, no presets were used (with exception of percussion ones).


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pyszny dżem! :)

Zrobiłem parę durnych błędów, ale suma sumarum jestem całkiem zadowolony – zwłaszcza biorąc pod uwagę że siadałem bez planu, pomysłu i mam tę maszynkę w rękach dopiero miesiąc.

r u an alien?

chill i was just kiddin.it was complement wtf!

no, why do you even ask?