PSP Gaming - [Tekken 6] - Devil Jin

in dtube •  3 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie dałeś rady

Nie lubię tego bossa, a Devil Jin jest postacią którą grałem bardzo mało więc nie dziwię się że przegrywałem.