You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sázení stromu jedle

in #dtube2 years ago

tady na bobravě to taky skalamitnili ale tentokrád lesy čr. když jsme psali na ministerstvo tak přišla odpověd že nemůžou hlídat vše . pojdte sázet sem a omice se přidají