Thử thách bán CHANH - bán không được ép bác sỹ mua - siêu lợi nhuận

in #dtube5 years ago (edited)


Chào các bạn!
Trong video "Thử thách bán CHANH - bán không được ép bác sỹ mua - siêu lợi nhuận" này Minh Anh sẽ đi bán Chanh nhé! :)

Bán ở chợ cũng gần hết nhưng mình phải đi nha khoa để sửa răng, nhân tiện cầm 1 đùm lên năn nỉ bác sỹ nha khoa mua luôn, ai ngờ bán được với giá cao. :)

Mình thường hái chanh, sung, khế và các loại hoa quả của bố mình trồng để đi bán lấy tiền tiêu vặt đó. Vừa vui vừa thú vị các bạn ạ.

Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé!

Đăng ký kênh ủng hộ mình ở đây nha! https://www.youtube.com/channel/UCsjbtFvicFw4VCv2ejhuxQA
Mình cảm ơn.


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67706.99
ETH 3495.25
USDT 1.00
SBD 3.21