Azerbaijan Karabagh Horse

in #dtube2 years ago


Azərbaycan dünyanın ən qədim torpaqlarından biridir. Və ilk mədəniyyətin formalaşdığı ərazilərdən olduğu üçün Qafqaz dağlarının gözəlliyi və təbiəti, bunun yanında atların öz cazibəsi də mövcuddur.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Əfsanə geri qayıdır.

əfsanə hardan oldum? :)

"Azərbaycanda ilk dtuber kimdir?" desələr ağıla sən gələcəksən 2048-ci ildə.