Logo Design - Corel Draw (Loqo dizayn)

in #dtube5 years ago (edited)


Bu gün Corel Draw dərsimizdə geometric loqo dizaynı hazırlamağı öyrənəcəyik. Bunun üçün dərsi izləməyiniz məsləhətdir.

Kanalımıza ABUNƏ olmağı və videolarımızı BƏYƏNMƏYİ unutmayın. Sağlıqla qalın!

Yeni videolarımı qaçırmamaq üçün ► http://bit.ly/2zVzUcf

Photoshop dərsləri üçün ► https://goo.gl/sijsdU
Wordpress dərsləri üçün ► https://goo.gl/SBBSp7
Corel Draw dərsləri üçün ► http://bit.ly/2zTeLPZ
Corel Draw MIX dərslər üçün ► http://bit.ly/2j4MefS
YouTube dərsləri üçün ► http://bit.ly/2jC5gcX

Sosial Media Platform:

Facebook Page ► http://bit.ly/2i7IIRb
Facebook ► http://bit.ly/2AommTu
Twitter ► http://bit.ly/2nh9bRq
Instagram ► http://bit.ly/2j6fAdE
Behance ► http://bit.ly/2AKZPmV


▶️ DTube

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63774.40
ETH 3406.49
USDT 1.00
SBD 2.59