How to Make Whatsapp Logo in CorelDraw

in #dtube6 years ago


How to Make Whatsapp Logo in CorelDraw

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere basit bir şekilde Whatsapp logosu tasarlamayı göstereceğim. Amacım CorelDraw programının basit ve işlevsel fonksiyonlarını sizlere tanıtmak. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

You got a 16.51% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @uykusuz! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66709.93
ETH 3505.67
USDT 1.00
SBD 2.71