Knight Online'da Bronz Premium İle 1 Ayda 82 Lvl Olmak!! (+7 Questli )

in #dtube3 years ago


Herkese Merhaba ,

Knight Online'da Bronz Premium ile 1 Ayda neler yaptığımı sizlere anlatmak istedim. Bronz Premiumla Knight Online'da neler yapabiliriz, ne farmlayabiliriz, nasıl itemler dizebiliriz gibi şeyler anlatacağım. Birçok arkadaşımızın bu tarz videolar sevdiğini biliyorum. Bunu bir seri halinde sizlere aktarmak istedim. Umarım izlerken keyif alırsınız .
İyi seyirler...


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23758.74
ETH 1671.77
USDT 1.00
SBD 2.56