halo prod Kiełas

in dtube •  7 months ago 


lso tdw

Nie zarabiam żadnych pieniędzy z przesłanych materiałów.Przesyłam je tylko i wyłącznie w razie gdyby zostały usunięte z youtuba, pozdrawiam.Piosenki pochodzą z kanału syberia2official.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Prędzej z DTube zostaną usunięte niż z YouTube XD.

Congratulations @testoviron! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!