Jak działa VAT - Kwintesencja #2 #polish

in dtube •  4 months ago


Hej! Dodaj łapkę w górę dla tego filmu oraz subskrybuj po więcej ;)

Opowiem w tym filmie jak działa VAT, czyli będzie to kolejna kwintesencja pełna moich przemyśleń oraz wniosków. Skupię się tutaj na tym jak działa podatek od wartości dodanej od strony praktycznej. Można go nazwać również podatek od towarów i usług, ale proszę nie mówić podatek VAT, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami logiki o czym mówię na początku tego filmu.

Nie brakuje również tagów, które zamieszczam w celu optymalizacji wyników wyszukiwania, a jest to między innymi pl-ekonomia, ale także słynne i używane przez wszystkich polish. Kolejnymi tagami, które zostały tutaj wykorzystana jest pl-ciekawostki, oraz na sam koniec pl-nauka. Jak zawsze życzę miłego oglądania!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @squido! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @squido! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Dzięki za materiał.