A plague tale innocence! #2 Zaczynamy zabawę!

in dtube •  2 months ago 


Cześć

Witam wszystkich w mojej nowej serii! Pierwsze wrażenie na mnie gra zrobiła dobre. Mam nadzieję, że wam też się będzie podobać!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 months ago (edited)

Zarąbista gierka, czekam na kolejne odcinki, bo się nieźle wciągnąłem 😉

Dziękuje bardzo! Naprawdę miło to słyszeć :)

To kiedy kolejny odcinek?

Posted using Partiko Android

Kolejny odcinek wleci jutro rano! :)