call of duty nazi zombie: streszczenie fabuły cz1.(stary storyline)

in dtube •  2 years ago 


Film ma na celu streszczenie fabuły z poprzedniego storylinu sprzed origins.

muzyka:Team Fortress 2 spy theme.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pałkersonik zostawiony

Film ma na celu streszczenie fabuły z poprzedniego storylinu sprzed origins.

muzyka:Team Fortress 2 spy theme.
dodatkowe informacje:
-Richtofen dołączył do Grupy na rzecz iluminatów do których przynależał.
-Samanta była córką Maxisa.
-Apoticoni wytwarzali pierwiastek 115 i wysyłali go w różne rejony wszechświata.
-Samuel był jednym z ocalałych z tranzitu.