FEMINISTKA nakłania do ZATRZYMANIA GOSPODARKI Polski!

in dtube •  4 months ago 


Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
TWITCH ►

MUZYKA UŻYTA:
INTRO ►


OUTTRO ►

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!