Dlaczego nie jesteś feminist(k)ą?

in dtube •  6 months ago 


Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
TWITCH ►

KRYPTOWSPARCIE:
4COINS:
BITCOIN ► 1HxfD8WBbWJvJmw7xe9vkQHGJfEgV2bPcd
JAXX:
BITCOIN ► 1CmqxWKSWeppHdCTdydBcRKNknQjue7ZPy

FILMY UŻYTE:

 • MUZYKA UŻYTA:
  INTRO ►


  OUTTRO ►

  ZDJĘCIA UŻYTE:

  ŹRÓDŁA:


  ▶️ DTube
  ▶️ IPFS
  Authors get paid when people like you upvote their post.
  If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!