POLSKIE SZKOŁY - Zabić qrva tych ludzi!

in dtube •  3 months ago


Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
TWITCH ►

KRYPTOWSPARCIE:
4COINS:
BITCOIN ► 1HxfD8WBbWJvJmw7xe9vkQHGJfEgV2bPcd
JAXX:
BITCOIN ► 1CmqxWKSWeppHdCTdydBcRKNknQjue7ZPy

FILMY UŻYTE:

MUZYKA UŻYTA:
INTRO ►


OUTTRO ►

ZDJĘCIA UŻYTE:

ŹRÓDŁA:


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

żuć szko

żuć szkołę, będziesz miał czas na wszystko.

·

Tak, pójdę na politechnikę, zapłacę za kurs, nabiorę doświadczenia i postawię własną platformę społecznościową jak Mark Cukierek. A nie, czekaj... policja zapuka mi kolbami do drzwi bo w naszym socjalistycznym i komunistycznym ustroju jest obowiązek szkolny i terroryzm.
PS. Pisze się "rzuć".