Taekwondo Practice 3 @ Kista Taekwondo förening

in #dtube8 months ago (edited)


Taekwondo Practice 3 @ Kista Taekwondo förening
http://www.kistataekwondo.se/

Kista Taekwondo förening började träningen 1993. Kista Taekwondo är medlem i svenska TKD- förbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Kista Taekwondo tränar enligt WTF- metoden, The World Taekwondo Federation. Kista Taekwondo tränar fysisk och psykiskt. Mentalt syftar träningen till att behärska inneboende krafter. Med ökat självförtroende blir man inte lika lätt provocerad i kritiska situationer. Taekwondo har en rolig tävlingsform och fungerar som ett bra självförsvar.

👬 Social
Follow me @ Steemit: https://steemit.com/@pkswe9


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12973.08
ETH 408.96
USDT 1.00
SBD 0.99