NewsFlash - nowy portfel sprzętowy, BitStamp wprowadza GBP, kopanie w Iran oficjalnie legalne

in #dtube5 years ago


NewsFlash na dzień 29.07.2019, a w nim:

  • sędzia przedłuża termin wydania decyzji w sprawie Bitfinexa
  • BitStamp dodaje GBP
  • nowy portfel sprzętowy
  • kopanie w Iran oficjalnie legalne
  • aplikacja Aximetria otrzymuje licencję

Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesatoshi/dotacje

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=2764


E-mail do kontaktu: [email protected]
Kanał discord: https://discord.gg/pZFBgFj
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68072.80
ETH 3780.85
USDT 1.00
SBD 3.72