Quantum Resistant Ledger (QRL) - co tam w kwantach piszczy

in #dtube5 years ago


#bitcoin #crypto #qrl

W tym odcinku w laboratorium badamy projekt Quantum Resistant Ledger, czyli obrona przed komputerami kwantowymi. Co z tego wyszło? Zobaczcie sami.

Linki projektu:
Strona: https://theqrl.org/
Twitter: https://twitter.com/qrledger
ECDSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_Curve_Digital_Signature_Algorithm
Facebook: https://www.facebook.com/theqrl/
Whitepaper: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf
Medium: https://medium.com/the-quantum-resistant-ledger


Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesatoshi/dotacje

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=2764


E-mail do kontaktu: [email protected]
Kanał discord: https://discord.gg/pZFBgFj
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64029.52
ETH 3093.90
USDT 1.00
SBD 3.83