NewsFlash - Vitalik popiera mix BTC i ETH, jedynie 2% transakcji BTC nielegalne

in #dtube5 years ago


#news #bitcoin #crypto
NewsFlash na dzień 02.08.2019, a w nim:


Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesatoshi/dotacje

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=2764


E-mail do kontaktu: [email protected]
Kanał discord: https://discord.gg/pZFBgFj
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 63617.36
ETH 3070.79
USDT 1.00
SBD 3.82