Mike's Lab Lite - CCUniverse (UVU)

in #dtube5 years ago


#ccuniverse #uvu #crypto
Dzisiaj w laboratorium projekt CCUniverse (UVU), czyli bitomaty, samochody elektryczne oraz inteligentne domy.
Zobaczcie jak wyszło.

Linki projektu:
Strona: https://ccuniverse.org/
Twitter: https://twitter.com/ccuniversefound
Medium: https://medium.com/@ccuniverseuvucoin
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5165726.0


Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesatoshi/dotacje

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=2764


E-mail do kontaktu: [email protected]
Kanał discord: https://discord.gg/pZFBgFj
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64684.67
ETH 3095.99
USDT 1.00
SBD 3.96