NewsFlash - rekordowy hashrate BTC, Tezos na Coinbase, Teksas tropi oszustów

in #dtube5 years ago


#bitcoin #tezos #coinbase
NewsFlash na dzień 08.08.2019, a w nim:


Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację:
https://tipanddonation.com/mikesatoshi
lub PayPal: paypal.me/mikesatoshi
BAT/Brave: https://brave.com/mik813
Portfele do dotacji krypto są tutaj: https://cryptokoks.wixsite.com/mikesatoshi/dotacje

PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: https://shop.ledger.com?r=6cb6a3b26bd6
Trezor: https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=2764


E-mail do kontaktu: [email protected]
Kanał discord: https://discord.gg/pZFBgFj
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66569.64
ETH 3235.92
USDT 1.00
SBD 4.31