Lublin - Górki Czechowskie i poligon

in dtube •  last year 


Górki Czechowskie są częścią dawnego poligonu wojskowego.
w tym momencie jest to obszar ok 110h zieleni. Reszta została już zdegradowana
i zabudowana.

Wikipedia - Górki Czechowskie : https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rki_Czechowskie

Górki czechowskie są siedliskiem dla 40 gatunków motyli (m.in rzadkie i chronione : czerwończyk neparek,
modraszek arion). Ponadto jest miejscem występowania Chomika europejskiego (również pod ochroną).

W swoim filmie pokazuję jak to teraz obecnie wygląda.

Zapraszam do oglądania.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @masakabra! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!